čtvrtek 19. listopadu 2015

Hostem další besedy bude Pjér la Šé'z! 2. prosince v 19 hodin opět v kavárně Liberál!

Každý z nás jistě přišel do styku se světem neviditelným lidskýma očima. Se světem takzvaně mezi nebem a zemí. Nemyslím jen fantazijní světy, do nichž utíkáme v dětství, ale ty, jež zasahují za hranici běžných zkušeností. Lidé s duševním onemocněním si často existenci takového světa intenzivně uvědomují a snaží se to sdělit ostatním. A naopak, někteří lidé se tak intenzivně noří do spirituálních zážitků, že se u nich díky tomu projeví duševní nemoc. Máme ale potuchy o tom, co všechno mohou naše světy obsahovat? Odkud se naše prožitky berou a co nám mohou přinášet?
Tématem další besedy Studia 27 "zaostřeno na duši" budou Spirituální zážitky a duševní onemocnění. Pozvali jsme si psychoterapeuta Pjéra la Šé'ze, který se i touto problematikou dlouhodobě zabývá.
Jak uvádí ve své knize "Indián - Zpráva o archetypu": "Psychologa nutně napadá, jaký mýtus žije moderní doba. Je skutečně možné, že nám hrozí kolektivní ztráta duše? Nebo k ní již dochází někde pod prahem našeho společného vědomí? Naštěstí je možno podívat se na tuto otázku i z druhé strany a připustit možnost, že svět a zejména člověk se jen pozvolna probouzejí z původně nevědomého - primitivního stavu. Z tohoto úhlu pohledu nepropadá náš svět žádné zkáze, nýbrž spíše připomíná ranní malátnost depresivního neurotika, který si není jist, zda má dost sil, aby vůbec začal usilovat o překonání svého nezáviděníhodného stavu. Na rozdíl od přírodního - de facto ještě nevědomého člověka - dnešní člověk si začíná být tohoto svého stavu bolestně vědom."
Moderátoři Jindřiška Vlčková a Břetislav Košťál se podělí i o vlastní zkušenosti z procházení neobvyklými zážitky během schizofrenního onemocnění a budeme rádi i za diváky, kteří budou mít odvahu se s námi podělit o zážitky své.
    Na naše záznamy z dalších besed a reportáží se můžete podívat na: studio27zaostreno.blogspot.cz nebo na našem kanále youtube.

Žádné komentáře:

Okomentovat